Polityka prywatności Serwisu www.piggypeg.pl 

W trosce o bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych, w niniejszej Polityce Prywatności zebrałyśmy zasady i reguły, które określają sposób, w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz wskazujemy prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

– jeśli piszemy w formie „my” (lub “nam” itp.) – mamy na myśli Piggypeg. Dotyczy to również zdań, gdy używamy słów takich jak np. „możemy”, „oświadczamy”, itp.

– jeśli piszemy w formie „Ty” (lub odpowiednio „Twoje”, „Ciebie”, itp.) – mamy na myśli Ciebie, czyli osobę, która wchodzi na naszą stronę internetową

– jeśli piszemy „Sklep”, mamy na myśli nasz sklep internetowy -> sklep.piggypeg.pl

– jeśli piszemy „Strona Internetowa” mamy na myśli piggypeg.pl i sklep.piggypeg.pl razem

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piggypeg, a bardziej formalnie:

HIGO Monika Wąs z siedzibą w Smolcu, ul. Bzowa 1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, posiadającą numer REGON: 524490895, numer NIP: 8992720143 („Piggypeg”)

Możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych  z ochroną swojej prywatności wysyłając e-mail na adres kontakt@piggypeg.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Kiedy odwiedzasz piggypeg.pl:

– zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– udzielanie odpowiedzi na maile, które wyślesz nam na kontakt@piggypeg.pl (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
– profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
– promocja naszych produktów i usług oraz budowanie pozytywnego wizerunku Piggypeg (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
– wysyłanie Ci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Bez podania przez Ciebie danych osobowych nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania – w takim wypadku przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail oraz treść wiadomości.

Dodatkowo, kiedy odwiedzasz piggypeg.pl:

przeglądanie Sklepu bez założenia konta

– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści zamieszczonych w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– cele analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi  (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

rejestracja w Sklepie 

– świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– cele analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

– wysyłanie Ci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

składanie zamówienia

– złożenie przez Ciebie zamówienia w Sklepie wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

– podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia

– podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia w Sklepie

realizacja złożonego zamówienia:

– w zakresie danych obowiązkowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– realizacji obowiązków ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

– ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f ROD-

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy celu, w którym przetwarzamy Twoje dane.

Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w mailu, będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do odpowiedzi na Twoje pytanie, po tym Twoje dane zostaną usunięte. Jeśli zawrzesz z nami umowę kupując coś w Sklepie, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak konieczne to będzie do celów podatkowych oraz ochrony naszych interesów. Jeśli założysz konto w Sklepie, a później je usuniesz, Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Piggypeg?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Piggypeg możesz korzystać z szeregu uprawnień umożliwiających ochronę Twojej prywatności:

– aby skorzystać z któregokolwiek z nich wyślij e-mail na adres kontakt@piggypeg.pl

– aby zrealizować Twoje żądanie, możemy czasami poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Jeśli nie podasz nam tych informacji lub jeżeli informacje, które posiadamy na Twój temat, nie wystarczą do potwierdzenia Twojej tożsamości, mamy prawo odmówić spełnienia Twojego żądania.

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które zebraliśmy – jeżeli tego zażądasz przekażemy Ci także kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Zrealizujemy Twoje żądanie, przesyłając kopię Twoich danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inną metodę realizacji tego prawa. Za każde kolejne zgłoszone żądanie mamy prawo naliczyć opłatę administracyjną.

Sprostowanie danych osobowych

Jeżeli uważasz, że informacje na Twój temat, które posiadamy, są niepoprawne, możesz skontaktować się z nami, tak abyśmy mogli zaktualizować dane oraz zapewnić ich poprawność lub po prostu samodzielnie poprawić je na swoim koncie w Sklepie.

Usunięcie danych osobowych bądź ograniczenie ich przetwarzania

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych od Piggypeg. Pamiętaj jednak, że:

– wykonanie przez nas tego żądania może uniemożliwić nam wysłanie Ci zamówienia;

– Twoje żądanie nie będzie mogło być skutecznie zrealizowane, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych, które obciążają Piggypeg;

– jeżeli usuniesz swoje konto w Sklepie, po upływie okresów opisanych w punkcie III Polityki automatycznie usuniemy także Twoje dane osobowe;

Możesz również żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych przez Piggypeg.

Przenoszenie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, masz prawo zażądać od nas udostępnienia Ci danych osobowych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Masz również prawo zażądać od nas przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne.

Skarga do Prezesa UOKiK

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

Pliki cookies

Strona internetowa (piggypeg.pl) i Sklep wykorzystują pliki cookies, czyli małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu użytkownika („ciasteczka”). Zbieramy je w celu tworzenia statystyk pozwalających na ulepszenie użyteczności serwisu.

– zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć za pośrednictwem naszej strony;

– jeżeli nie ustawisz blokowania plików cookie w swojej przeglądarce (Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.), przeglądarka będzie akceptować ich używanie;

– możesz w dowolnym momencie wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, nawet jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na ich stosowanie, możesz też w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze;

Wyłączenie plików cookie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z Usług.

W ramach strony internetowej i Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:

– „sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z Twojego urządzenia końcowego po tym, jak opuścisz stronę internetową albo Sklep;

– „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w  Twoim urządzeniu końcowym za Twoją zgodą;

Statystyki strony Google

Używamy możliwości przeglądania statystyk strony, które udostępniane są przez Google

– statystyki strony to funkcja, która pozwala nam na przeglądanie zagregowanych i anonimowych danych o użytkownikach naszej strony internetowej oraz śledzenie działań przez nie podejmowanych;

– dane w ramach funkcji statystyk strony przetwarzamy jako współadministrator razem z Google Ireland Limited;

Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Google. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://analytics.google.com.

Zmiany Polityki Prywatności

W związku z ciągłym  doskonaleniem standardów ochrony prywatności możemy zmienić Politykę Prywatności:

– zobowiązujemy się, że żadne przyszłe zmiany nie będą ograniczać Twoich praw bez Twojej wyraźnej, wcześniejszej zgody;

– data każdej zmiany umieszczona jest na końcu Polityki Prywatności;

Kontakt i skargi

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną swojej prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw napisz do nas e-mail na adres kontakt@piggypeg.pl

Twoja prywatność ma dla nas najwyższą wartość, dlatego staramy się odpowiadać na wszystkie pytania i wnioski niezwłocznie oraz w możliwie najpełniejszy sposób.

Jeżeli uważasz, że Twoje zgłoszenie nie zostało rozwiązane prawidłowo lub Twoja prywatność została w jakikolwiek sposób naruszona masz prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Nigdy nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne, nie wykorzystujemy danych do celów innych niż wymienione tutaj,  nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne, nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż tutaj wskazane.

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: HIGO Monika Wąs z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: kontakt@piggypeg.pl.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem:
ul. Bzowa 1, 55-070 Smolec.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.02.2023.